Описание

Гроздето за това вино от сортовете Мерло и Рубин е от собствените лозя на MEDI VALLEY в землището на село Смочево, от специално избран лозов масив  в Тракийска низина. Концепцията на виното е изградена върху баланса между трите класически сорта и хармонията на техните аромати, формирани при ниска температура на ферментация за продължително време. Основната идея е да бъде запазен изграденият през изминалите години стил INCANTO.